top of page

Praise the LORD | Aινείτε τον Κύριο | הַלְלוּ־יָהּ

Updated: Oct 8, 2023

Choose Song From Menu Above

Διαλέξατε Ύμνο Από τον Επάνω Κατάλογο

בחרו שיר דרך התפריט שלמעלה

---

Psalms 150:3-6

3 Praise Him with trumpet sound;

Praise Him with harp and lyre.

«Aινείτε τον με ήχo σάλπιγγας· αινείτε τον με ψαλτήρι και κιθάρα.»

"הַלְלוּהוּ בְּתֵקַע שֹׁופָר הַלְלוּהוּ בְּנֵבֶל וְכִנֹּור׃"


4 Praise Him with timbrel and dancing;

Praise Him with stringed instruments and pipe.

«Aινείτε τον με τύμπανo και χoρoστασία· αινείτε τον με χoρδές και όργανo.»

"הַלְלוּהוּ בְתֹף וּמָחֹול הַלְלוּהוּ בְּמִנִּים וְעוּגָב׃"

5 Praise Him with loud cymbals;

Praise Him with resounding cymbals.

«Aινείτε τον με εύηχα κύμβαλα· αινείτε τον με κύμβαλα αλαλαγμoύ.»

"הַלְלוּהוּ בְצִלְצְלֵי־שָׁמַע הַלְלוּהוּ בְּצִלְצְלֵי תְרוּעָה׃"


6 Let everything that has breath praise the LORD. Praise the LORD!

«Kάθε πνoή ας αινεί τoν Kύριo. Aλληλoύια.»

"כֹּל הַנְּשָׁמָה תְּהַלֵּל יָהּ הַלְלוּ־יָהּ׃"


 

Praise Songs On The Bouzouki - Ύμνοι Στο Mπουζούκι שירי הלל על הבוזוקי


A few months after I was born again in New York in 1998, I moved to Cyprus for a few months and joined a lovely home group fellowship in Larnaca. When it became known that I was a professional musician, one of the guys at the fellowship, Nikos, said to me, “Play music for the Lord.”

Μερικούς μήνες μετά που αναγεννήθηκα στη Νέα Υόρκη μετακόμισα στην Κύπρο για λίγους μήνες και πήγαινα σε μια μικρή συνάντηση στο σπίτι κάποιου αδελφού στη Λάρνακα. Όταν μάθανε ότι ήμουν επαγγελματίας μουσικός ένας αδερφός στη συνάντηση μου είπε «Να παίζεις για Τον Κύριο.»


כמה חודשים אחרי שנולדתי מחדש 1998 בניו-יורק עברתי לגור לתקופה קצרה בקפריסין. ‏שם הייתי בקבוצת בית קטנה בלרנקה. ‏כשגילו שאני מוזיקאי במקצוע אחד האחים שם Nikos שמו אמר לי ״תנגן לאדון.״


Even though I participated in the worship band in my fellowship in New York and recently in Israel; my main activity as a professional musician has always involved playing secular music to a secular audience.

Εάν και λάμβανα μέρος στην ορχήστρα της λατρείας στις συναντήσεις στη Νέα Υόρκη και πιο πρόσφατα εδώ στο Ισραήλ, σαν επαγγελματίας μουσικός σχεδόν όλη μου η δραστηριότητα ήταν να παίζω κοσμική μουσική σε κοσμικούς θεατές/ακροατές.

למרות שהשתתפתי בצוות הלל באסיפה שלי בניו-יורק וגם בזמן האחרון בישראל, כמוזיקאי, רוב הפעילות שלי היא במוסיקה חילונית לקהל חילוני.


As children begotten of God, It is liberating to always be aware that everything we do, we should do for the Lord.


Σαν αναγεννημένα τέκνα του θεού, μας ελευθερώνει το να γνωρίζουμε πως ότι κι αν κάνουμε το κάνουμε για τον Kύριο.

כילדים של אלוהים יש לנו תחושה של חירות בידיעה שכל מה שאנחנו עושים אנחנו עושים לאדון.


Colossians 3:17 (KJV)

17 And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by him.


ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 3:17 FPB

«Kαι κάθε τι, ό,τι αν κάνετε, με λόγο ή με έργο, όλα να τα κάνετε στο όνομα του Kυρίου Iησού, ευχαριστώντας διαμέσου αυτού τον Θεό και Πατέρα.»


אל הקולוסים ג 17

"וְכָל מָה שֶׁתַּעֲשׂוּ, הֵן בְּאֺמֶר הֵן בְּמַעֲשֶׂה, עֲשׂוּ הַכֺּל בְּשֵׁם הָאָדוֹן יֵשׁוּעַ, וְהוֹדוּ לֶאֱלֹהִים אָבִינוּ בְּאֶמְצָעוּתוֹ."


Proverbs 16:3 (KJV)

3 Commit thy works unto the LORD,

and thy thoughts shall be established.


ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 16:3 FPB

«Aφιέρωνε τα έργα σoυ στoν Kύριo, και oι βoυλές σoυ θα στερεωθoύν.»


משלי טז 3

"גֹּל אֶל־יהוה מַעֲשֶׂיךָ וְיִכֹּנוּ מַחְשְׁבֹתֶיךָ׃"1 Corinthians 10:31 (KJV)

31 Whether therefore ye eat, or drink, or whatsoever ye do, do all to the glory of God.


ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 10:31 FPB

«Eίτε, λοιπόν, τρώτε είτε πίνετε είτε κάνετε κάτι, τα πάντα να τα κάνετε προς δόξαν τού Θεού.»

הראשונה אל הקורינתים י 31

"וּבְכֵן אִם תֺּאכְלוּ אוֹ תִּשְׁתּוּ, אוֹ כָּל מָה שֶּׁתַּעֲשׂוּעֲשׂוּ אֶת הַכֺּל לְמַעַן כְּבוֹד אֱלֹהִים."Worship songs | Τραγούδια λατρείας | שירי הלל


In the last two years I have started producing worship songs with the bouzouki as the main instrument.


Στα τελευταία δύο χρόνια έχω αρχίσει να παράγω τραγούδια λατρείας με το μπουζούκι σαν κύριο όργανο.


בשנתיים האחרונות התחלתי להפיק שירי הלל שהבוזוקי הוא הכלי המוביל.


Some of the songs are originally in English or Greek for which I or someone else have written or adapted Hebrew lyrics from scripture. Some have just been given a Greek bouzouki orchestration with the original lyrics.

Κάποια από τα τραγούδια ήταν αρχικά στα Αγγλικά η στα Ελληνικά για τα οποία έχω γράψει στοίχους η έχω πάρει εδάφια από την Αγία γραφή. Μερικά τα έχω αφήσει με τους αρχικούς στίχους με ενορχήστρωση για μπουζούκι.

חלק מהשירים היו במקור באנגלית או ביונית וכתבתי להם מילים בעברית או התאמתי מהכתובים. חלקם השארתי עם המילים המקוריות והפקתי אותם עם בוזוקי בעיבוד יווני.I’m currently working on my original worship songs, music and lyrics.


Αυτές τις μέρες εργάζομαι σε δικά μου τραγούδια λατρείας με δική μου μουσική και δικούς μου στίχους.

בימים אלה אני עובד על שירי הלל מקוריים.


I pray that you will be blessed and encouraged while listening to this music and worshiping the Lord Yeshua.


Προσεύχομαι να ευλογηθείτε και να ενθαρρυνθείτε με αυτά τα τραγούδια δοξάζοντας τον Κύριον Ιησού Χριστό.


אני מקווה שתתברכו ותתעודדו תוך כדי האזנה בשירים ו להלל את האדון ישוע המשיח.


Short Musical Biography | Σύντομο Μουσικό Βιογραφικό | קורות חיים מוסיקליים בקצרה


I’ve been playing the bouzouki and performing since 1984. My first performance was in December 1984 two months before my 12th birthday.


Παίζω μπουζούκι σε παραστάσεις από το 1984. Η πρώτη μου εμφάνιση ήταν τον Δεκέμβριο του 1984 δύο μήνες πριν κλείσω 12 ετών.


אני מנגן ומופיע עם הבוזוקי משנת 1984. ההופעה הראשונה שלי הייתה בדצמבר 1984 חודשים לפני יום ההולדת ה12 שלי.


I performed five times a week in a hotel band throughout my teenage years and I was in the army band for the first few months of my military service.

Στα εφηβικά μου χρόνια δούλευα πέντε μέρες τη βδομάδα με ορχήστρα σε ξενοδοχείο στην Αγία Νάπα, και ήμουν στην ορχήστρα της εθνικής φρουράς για τους έξι πρώτους μήνες της στρατιωτικής μου θητείας.


בכל גיל ההתבגרות הופעתי בלהקה במלון באיה נאפה שבקפריסין ובחצי השנה הראשונה של שנת השרות שלי בצבא קפריסין הייתי בלהקה הצבאית.I continued performing at weddings and parties with a local band throughout my military service.

Συνέχισα να εμφανίζουμε σε γάμους και διάφορα πάρτι με τοπική ορχήστρα μέχρι να απολυθώ από την εθνική φρουρά.

המשכתי להופיע בלהקת חתונות בכל תקופת השירות שלי.


From 1994 to 2002 I performed as a bouzouki player and singer with a local New York band called “The Geminis Orchestra”


Από το 1994 μέχρι το 2002 εμφανιζόμουν με το μπουζούκι και στο τραγούδι στη Νέα Υόρκη με την ορχήστρα.


משנת 1994 עד 2002 הופעתי בניו יורק עם להקה מקומית.


Since 2011 I’ve been performing with pianist Itsik Zarum with our band and Greek music production Bouzouki Groove.


Από το 2011 εμφανίζουμε με τον πιανίστα Ιτσικ Τσαρουμ με την ορχήστρα μας Μπουζουκι Γκρουβ και την Ελληνική μας παράσταση.

מאז שנת 2011 אני מופיע עם הפסנתרן איציק צארום עם ההרכב שלנו בוזוקי גרוב.

Greek Show מופע יווני


Over the last four years I have written and completed my method for music and bouzouki instruction “Bouzouki Foundations and More and have worked with hundreds of students in Israel and internationally.


Στα τελευταία τέσσερα χρόνια έχω γράψει και τελειώσει τη μέθοδο μου για μπουζούκι μπουζούκι θεμέλια και πέρα και έχω δουλέψει με εκατοντάδες μαθητές στο Ισραήλ και στον κόσμο.

בארבע השנים האחרונות כתבתי וסיימתי את החוברת שלי ללימוד בוזוקי ״בוזוקי יסודות ועוד״ ועבדתי עם מאות תלמידים בארץ ובעולם.Music Instruction לימוד מוסיקה ונגינה על בוזוקי


For the last five years I have independently learned music production in my home studio and have produced and released covers and my original music.


Στα τελευταία πέντε χρόνια έχω μάθει μουσική παραγωγή και έχω παράγει και διασκευές παλιών τραγουδιών Και επίσης δικά μου τραγούδια με δικούς μου στίχους και μουσική.


בחמש השנים האחרונות למדתי הפקת מוסיקה באולפן והפקתי והוצאתי לאור גם שירים ישנים בעיבודים חדשים וגם שירים מקוריים שלי.Towards the end of 2021 I composed and produced seven songs which will serve as the soundtrack for an Israel movie that is coming out in the Fall of 2022.


Προς το τέλος του 2021 Έκανα παραγωγή άλμπουμ με εφτά δικά μου τραγούδια για Ισραηλινή κινηματογραφική ταινία που θα βγει το φθινόπωρο του 2022.


לקראת סוף שנת 2021 הפקתי אלבום של 7 שירים לפס קול של סרט ישראלי שיצא בסתיו שנת 2021.

211 views0 comments

Comments


bottom of page