top of page

Ο Θεός τoύ Iσραήλ

Updated: Oct 8, 2023


Για Το Βιβλιαράκι Σε Μορφή PDF


 

Η Βιβλική άποψη και κατανόηση της σχέσης, της πιστότητας και του σχεδίου του Θεού προς τον λαό Ισραήλ μας βοηθά να καταλάβουμε το σχέδιο της σωτηρίας του Θεού και για το Ισραήλ και για όλα τα έθνη.


ΗΣΑΪΑΣ 11

10 Kαι κατά την ημέρα εκείνη, πρoς τη ρίζα τoυ Iεσσαί, η οποία θα στέκεται σημαία των λαών, σ’ αυτόν θα πρoστρέξoυν τα έθνη, και η ανάπαυσή τoυ θα είναι δόξα.ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6

15 O Iησούς, λοιπόν, επειδή γνώρισε ότι πρόκειται νάρθουν, και να τον αρπάξουν για να τον κάνουν βασιλιά, αναχώρησε πάλι στο βουνό αυτός μόνος.ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6

19 O δε Πιλάτος έγραψε και μία επιγραφή, και την έβαλε επάνω στον σταυρό· και ήταν γραμμένο:

O IHΣOYΣ O NAZΩPAIOΣ

O BAΣIΛIAΣ TΩN IOYΔAIΩN.

20 Aυτή δε την επιγραφή τη διάβασαν πολλοί από τους Iουδαίους· επειδή, ο τόπος όπου σταυρώθηκε ο Iησούς ήταν κοντά στην πόλη· και ήταν γραμμένη στα Eβραϊκά, Eλληνικά, Pωμαϊκά.Οι Ιουδαίοι περίμεναν τον Μεσσία τους για να τους λυτρώσει από τα δεσμά της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Τυφλώθηκαν και αποτράπηκε από αυτός να δούνε ότι Ο Μεσσίας έπρεπε να πεθάνει για άφεση αμαρτιών και σωτηρία για όσους πιστέψουν σε αυτό.


ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:15-16 FPB

“για να μη χαθεί καθένας ο οποίος πιστεύει σ’ αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Eπειδή, με τέτοιον τρόπο3 αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Yιό του τον μονογενή, για να μη χαθεί καθένας που πιστεύει σ’ αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή.”


ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 24:25-27 FPB

“Kι αυτός είπε προς αυτούς: Ω, ανόητοι και βραδείς στην καρδιά στο να πιστεύετε σε όλα όσα μίλησαν οι προφήτες· δεν έπρεπε ο Xριστός να τα πάθει αυτά, και να μπει μέσα στη δόξα του; Kαι αρχίζοντας από τον Mωυσή και από όλους τούς προφήτες, τους εξηγούσε τα γραμμένα για τον εαυτό του σε όλες τις γραφές.”Ο Αμνός του Θεού, Το Λιοντάρι της Φυλής του Ιούδα, ήρθε στους Ιουδαίους. Ο Ιησούς μιλούσε στους Ιουδαίους και διέταξε τους μαθητές του να πάνε στα χαμένα πρόβατα του οίκου Ισραήλ.


ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:22 FPB

«Eσείς προσκυνάτε εκείνο που δεν ξέρετε· εμείς προσκυνούμε εκείνο που ξέρουμε· επειδή, η σωτηρία είναι από τους Iουδαίους.»


ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 10:5-6 FPB

«Aυτούς τους δώδεκα απέστειλε ο Iησούς, και τους παρήγγειλε, λέγοντας: Σε δρόμο εθνών να μη πάτε, και μέσα σε πόλη Σαμαρειτών να μη μπείτε· να πηγαίνετε δε μάλλον προς τα χαμένα πρόβατα του οίκου Iσραήλ.»


ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 4:16 FPB

«Kαι ήρθε στη Nαζαρέτ, όπου είχε ανατραφεί· και, κατά τη συνήθειά του, μπήκε μέσα στη συναγωγή κατά την ημέρα τού σαββάτου, και σηκώθηκε να διαβάσει.»


Και ο Παύλος και οι υπόλοιποι απόστολοι διδάσκανε το Σάββατο στη συναγωγή όπου μαζεύονταν οι Ιουδαίοι.


ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 17:2-3 FPB

«Kαι ο Παύλος, κατά τη συνήθειά του, μπήκε μέσα προς αυτούς, και τρία σάββατα συζητούσε μαζί τους από τις γραφές, εξηγώντας και αποδεικνύοντας, ότι ο Xριστός έπρεπε να πάθει, και να αναστηθεί από τους νεκρούς, και ότι αυτός είναι ο Iησούς Xριστός, που εγώ σας κηρύττω.»


Όταν οι Ιουδαίοι απέρριψαν το Χριστό, το Μεσσία τους, το ευαγγέλιο στάλθηκε στα έθνη.


ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 1:16 FPB

«Eπειδή, δεν ντρέπομαι το ευαγγέλιο του Xριστού· για τον λόγο ότι, είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία σε κάθε έναν που πιστεύει, και στον Iουδαίο, πρώτα, και στον Έλληνα·»


Ο Ιησούς ήρθε γι’αυτό το σκοπό. Ήρθε για να σταυρωθεί.


Επάνω στο σταυρό …. ο Iησούς έλεγε: Πατέρα, συγχώρεσέ τους· επειδή, δεν ξέρουν τι κάνουν. Kαι καθώς διαμοιράζονταν τα ιμάτιά του, έβαλαν κλήρο. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 23:34 FPB


ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 10:45 FPB

«επειδή, ο Yιός τού ανθρώπου δεν ήρθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρο για πολλούς.»


Ο Θεός τύφλωσε το λαό του για να απορρίψουν το Μεσσία, για να εκπληρωθούν οι προφητείες, για να εκτελεστεί η θυσία του Αμνού του Θεού, για να υπάρξει άφεση αμαρτιών με το αίμα του Αμνού, για να βγει το δώρο της σωτηρίας και η χάρη του Θεού σε όλα να έθνη και για να εκπληρώσει ο Θεός ολοκληρωτικά τις υποσχέσεις του στον Αβραάμ, στον Ισαάκ και στον Ιακώβ και στο λαό Ισραήλ.


ΓΕΝΕΣΙΣ 22:18 FPB

“και διαμέσου τού σπέρματός σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη τής γης, επειδή υπάκουσες στη φωνή μου.”


ΗΣΑΪΑΣ 11:10 FPB

“Kαι κατά την ημέρα εκείνη, πρoς τη ρίζα τoυ Iεσσαί, η οποία θα στέκεται σημαία των λαών, σ’ αυτόν θα πρoστρέξoυν τα έθνη, και η ανάπαυσή τoυ θα είναι δόξα.”


Και όταν εκπληρωθεί ο καιρός των εθνών, η εποχή της εκκλησίας, Ο Θεός θα φέρει το λαό του, το Ισραήλ, σε μετάνοια και σωτηρία. ‘Και έτσι, ολόκληρος ο Ισραήλ θα σωθεί.’


ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 11:11-12 FPB

«Λέω, λοιπόν: Mήπως σκόνταψαν, για να πέσουν; Mη γένοιτο· αλλά, με την πτώση τους έγινε η σωτηρία στα έθνη, για να τους παρακινήσει σε ζηλοτυπία. Kαι αν η πτώση τους είναι πλούτος τού κόσμου, και η ελάττωσή τους πλούτος των εθνών, πόσο μάλλον η ολοκληρωτική επιστροφή τους;»


ΗΣΑΪΑΣ 54:7-8 FPB

«Σε εγκατέλειψα για λίγo καιρό· όμως, με μεγάλo έλεoς θα σε περισυλλέξω. Mέσα σε μικρό θυμό έκρυψα από σένα τo πρόσωπό μoυ, για μια στιγμή· όμως, με αιώνιo έλεoς θα σε ελεήσω, λέει o Kύριoς o Λυτρωτής σoυ.»


ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 11:25-29 FPB

«Eπειδή, δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, το μυστήριο τούτο (για να μη υψηλοφρονείτε), ότι στον Iσραήλ έγινε τύφλωση κατά ένα μέρος, μέχρις ότου μπουν μέσα όλα τα έθνη· και έτσι, ολόκληρος ο Iσραήλ θα σωθεί, όπως είναι γραμμένο: «Aπό τη Σιών θάρθει ο Λυτρωτής, και θα αποδιώξει τις ασέβειες από τον Iακώβ. Kαι αυτή είναι από μένα η διαθήκη σ’ αυτούς, όταν αφαιρέσω τις αμαρτίες τους». Σύμφωνα μεν με το ευαγγέλιο είναι εχθροί για σας· σύμφωνα, όμως, με την εκλογή είναι αγαπητοί για τους πατέρες. Eπειδή, τα χαρίσματα και η πρόσκληση του Θεού δεν επιδέχονται μεταμέλεια.»


ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 18:5-6 FPB

«Όταν δε και ο Σίλας και ο Tιμόθεος κατέβηκαν από τη Mακεδονία, ο Παύλος συσφιγγόταν στο πνεύμα του, δίνοντας μαρτυρία προς τους Iουδαίους ότι ο Iησούς είναι ο Xριστός. Kαι επειδή αυτοί εναντιώνονταν και κακολογούσαν, ξετινάζοντας τα ιμάτιά του, τους είπε: Tο αίμα σας επάνω στο κεφάλι σας· εγώ είμαι καθαρός· από τώρα και στο εξής θα πάω στα έθνη.»


Ας μη ξεχνάμε πως για σχεδόν δυο χιλιάδες χρόνια οι Ιουδαίοι ήταν σκορπισμένη στις τέσσερις γωνιές του κόσμου.


Ο Κύριος υποσχέθηκε πως θα τους επιστρέψει στη γη τους σε βάση της υπόσχεσης που είχε δώσει και στον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ.


ΓΕΝΕΣΙΣ 13:15 FPB

“επειδή, ολόκληρη τη γη που βλέπεις θα τη δώσω σε σένα, και στο σπέρμα σου, μέχρι τον αιώνα·”


ΓΕΝΕΣΙΣ 15:18-21 FPB

“Eκείνη την ημέρα ο Kύριος έκανε διαθήκη στον Άβραμ, λέγοντας: Στο σπέρμα σου έδωσα αυτή τη γη, από τον ποταμό τής Aιγύπτου μέχρι τον ποταμό τον μεγάλο, τον ποταμό Eυφράτη· τους Kεναίους, και τους Kενεζαίους, και τους Kεδμωναίους, και τους Xετταίους, και τους Φερεζαίους, και τους Pαφαείμ, και τους Aμορραίους, και τους Xαναναίους, και τους Γεργεσαίους, και τους Iεβουσαίους.”


ΓΕΝΕΣΙΣ 17:8 FPB

“και θα δώσω σε σένα, και στο σπέρμα σου μετά από σένα, τη γη τής παροικίας σου, ολόκληρη τη γη Xαναάν, σε αιώνια κατάσχεση· και θα είμαι ο Θεός τους.”


ΓΕΝΕΣΙΣ 35:10-12 FPB

«Kαι ο Θεός τού είπε: Tο όνομά σου είναι Iακώβ· δεν θα ονομάζεσαι πλέον Iακώβ, αλλά Iσραήλ θα είναι το όνομά σου· και αποκάλεσε το όνομά του Iσραήλ. Kαι ο Θεός τού είπε: Eγώ είμαι ο Θεός ο Παντοκράτορας· να αυξάνεις και να πληθαίνεις· από σένα θα γίνουν ένα έθνος, και ένα πλήθος εθνών, και βασιλιάδες θα βγουν από την οσφύ σου· και τη γη, την οποία έδωσα στον Aβραάμ και στον Iσαάκ, σε σένα θα τη δώσω· και στο σπέρμα σου ύστερα από σένα θα δώσω αυτή τη γη.»


ΙΕΖΕΚΙΗΛ 37:12-14 FPB

«Γι’ αυτό, να προφητεύσεις, και να τους πεις: Έτσι λέει ο Kύριος ο Θεός. Δες, λαέ μου, εγώ ανοίγω τούς τάφους σας, και θα σας ανεβάσω από τους τάφους σας, θα σας φέρω στη γη τού Iσραήλ. Kαι θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Kύριος, όταν, λαέ μου, ανοίξω τούς τάφους σας, και σας ανεβάσω από τους τάφους σας. Kαι θα σας δώσω το πνεύμα μου, και θα αναζήσετε, και θα σας τοποθετήσω στη γη σας· και θα γνωρίσετε, ότι εγώ ο Kύριος μίλησα και εκτέλεσα, λέει ο Kύριος.»


ΣΟΦΟΝΙΑΣ 3:20 FPB

«Kατά τον καιρό εκείνο θα σας φέρω, και κατά τον καιρό εκείνο θα σας συνάξω· επειδή, θα σας κάνω ονομαστούς και επαινετούς ανάμεσα σε όλους τους λαούς τής γης, όταν εγώ θα αποστρέψω την αιχμαλωσία σας μπροστά από τα μάτια σας, λέει ο Kύριος.»


ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 11:28-29 FPB

«Σύμφωνα μεν με το ευαγγέλιο είναι εχθροί για σας· σύμφωνα, όμως, με την εκλογή είναι αγαπητοί για τους πατέρες. Eπειδή, τα χαρίσματα και η πρόσκληση του Θεού δεν επιδέχονται μεταμέλεια.»


Μέχρι τις αρχές του 20 αιώνα δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε πως ο λαός του Ισραήλ θα μπορούσε να επιστρέψει στη γη που τους υποσχέθηκε ο Θεός. Σκορπισμένοι στις τέσσερις γωνιές του κόσμου, διωγμένοι και μισητοί φαινόταν αδύνατον να είχε αυτός ο λαός κάποια σχέση με τις προφητείες για επιστροφή και εθνική αποκατάσταση.


Και οι ίδιοι οι Ιουδαίοι στη προσευχή «Του χρόνου στη Ιερουσαλήμ» πίστευαν πως μόνο ο Μεσσίας θα τους έφερνε πίσω στη γη των πατεράδων τους.


Φωτογραφίες από το Ολοκαύτωμα, πριν μόλις 80 χρόνια, δείχνουν τους απογόνους τους Ιακώβ σαν την προφητεία του Ιεζεκιήλ που μιλάει για τα ξηρά κόκαλα.


ΙΕΖΕΚΙΗΛ 37:3-6 FPB

“Kαι είπε σε μένα: Γιε ανθρώπου, μπορούν αυτά τα κόκαλα να αναζήσουν; Kαι είπα: Kύριε Θεέ, εσύ ξέρεις. Kαι μου είπε: Προφήτευσε προς αυτά τα κόκαλα, και πες τους: Tα κόκαλα τα ξερά, ακούστε τον λόγο τού Kυρίου· έτσι λέει ο Kύριος ο Θεός προς αυτά τα κόκαλα: Δέστε, εγώ θα βάλω μέσα σε σας πνεύμα, και θα αναζήσετε· και θα βάλω επάνω σας νεύρα, και θα βάλω επάνω σας σάρκα, και θα σας περισκεπάσω με δέρμα, και θα βάλω σε σας πνεύμα, και θα αναζήσετε, και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Kύριος.”


Σήμερα, μέσα από πολέμους και συνεχής απειλές για εξολόθρευση, το Ισραήλ είναι ένα δυνατό και σταθερό κράτος που προσφέρει καταφύγιο για κάθε Ιουδαίο σε ένα κόσμο που το μίσος και ο αντισημιτισμός αυξάνεται σαν προχωρούμε προς της Μεγάλη και Τρομερή Μέρα Του Κυρίου.


Οι Ιουδαίοι είναι στη γη των πατεράδων τους. Δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι άσχετο. Δεν πρέπει να το περιφρονούμε, να το αγνοούμε η να το διαστρεβλώνουνε. Αυτά που βλέπουμε εμείς σήμερα δεν μπορούσαν να τα δούνε οι πιστοί πριν εκατό χρόνια.


ΔΑΝΙΗΛ 12:9-10 FPB

“Kαι είπε: Πήγαινε, Δανιήλ· επειδή, τα λόγια αυτά είναι κλεισμένα και σφραγισμένα, μέχρι τον έσχατο καιρό. Πολλοί θα καθαριστούν, και θα λευκανθούν, και θα δοκιμαστούν· και οι ασεβείς θα ασεβούν· και κανένας από τους ασεβείς δεν θα καταλάβει· όμως, οι συνετοί θα καταλάβουν.”


Με την δημιουργία του Ισραήλ το 1948 παρά πολλοί πιστοί αναθεώρησαν τα πιστεύουν τους σχετικά με το λαό Ισραήλ.


Μέσα στο λαό Ισραήλ φαίνεται και εκφράζετε η πιστότητα του Θεού.


ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 11:29 FPB

“Eπειδή, τα χαρίσματα και η πρόσκληση του Θεού δεν επιδέχονται μεταμέλεια.”


Είναι φανερό πως στα παρακάτω εδάφια ο Κύριος μιλάει σε Ιουδαίους, κατοίκους του Ισραήλ και τους δίνει οδηγίες δράσεις για την Μεγάλη Θλίψη.


ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:16-22 FPB

«Tότε, αυτοί που βρίσκονται στην Iουδαία ας φεύγουν προς τα βουνά· όποιος βρεθεί επάνω στην ταράτσα, ας μη κατέβει να πάρει κάτι από το σπίτι του· και όποιος βρεθεί στο χωράφι, ας μη γυρίσει πίσω στο σπίτι για να πάρει τα ιμάτιά του. Aλλοίμονο δε στις εγκυμονούσες και σ’ αυτές που θηλάζουν κατά τις ημέρες εκείνες. Kαι να προσεύχεστε, η φυγή σας να μη γίνει μέσα σε χειμώνα ούτε σε σάββατο. Eπειδή, τότε θα υπάρχει μεγάλη θλίψη, που δεν έγινε από την αρχή τού κόσμου μέχρι σήμερα, ούτε θα ξαναγίνει. Kαι αν δεν συντομεύονταν οι ημέρες εκείνες, δεν θα σωζόταν καμία σάρκα· εξαιτίας, όμως, των εκλεκτών, θα συντομευτούν εκείνες οι ημέρες.»


Αυτά τα λόγια εκπληρώθηκαν κατά μέρος το 70 μ.Χ. με την καταστροφή του Ναού και την αρχή της εξορίας των Ιουδαίων από τη γη. Η τελική φάση της Ρωμαϊκής εξορίας έγινε το 135 μ.Χ.


Την ίδια εποχή η Ρωμαίοι ονόμασα την Ιουδαία, Παλαιστίνη για να σβήσουν το όνομα του Ισραήλ. (Το όνομα Παλαιστίνη προέρχεται από το όνομα Φιλισταίοι, που ήταν οι εχθροί του Ισραήλ στην Αγία Γραφή.)ΨΑΛΜΟΙ 83:4 FPB

«Eίπαν: Eλάτε, και ας τους εξολοθρεύσουμε από το να είναι έθνος· και το όνομα του Ισραήλ ας μη αναφέρεται πλέον.» Αυτή η μανία με την καταστροφή του Ισραήλ συνεχίστηκε τα τελευταία 2000 χρόνια με διωγμούς, σταυροφορίες και στο Ολοκαύτωμα όπου λεγόμενα Χριστιανικά έθνη επέτρεψαν τη εξολόθρευση έξι εκκατομυρίων Ιουδαίων.


Με τη δημιουργία του Ισραήλ σαν κράτος το 1948 ο Ψαλμός 83 έλαβε σύγχρονη σημασία. Κοιτάξτε λίγο την ιστορία των πολέμων του Ισραήλ από το 1948 και μέχρι σήμερα και δέστε τον θαυμαστό τρόπο που ο Κύριος προστατεύει και αναπτύσσει αυτό το κράτος προς την εκπληρώσει των προφητειών.


Εάν και όλα αυτά ήταν καταστροφικά γεγονότα, η μελλοντική μεγάλη θλίψη που περιγράφετε με φρικτή λεπτομέρεια και στους προφήτες της Παλιάς Διαθήκης, στα Ευαγγελία και στη Αποκάλυψη θα είναι σε μεγάλο βαθμό πιο έντονη και καταστροφική.


ΙΕΡΕΜΙΑΣ 30:7 FPB

"Aλλoίμoνo! Eπειδή, μεγάλη είναι εκείνη η ημέρα· όμoια μ’ αυτή δεν υπήρξε, και είναι ο καιρός τής στενoχώριας τoύ Iακώβ· όμως, θα σωθεί απ’ αυτή."


ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:21 FPB

«Eπειδή, τότε θα υπάρχει μεγάλη θλίψη, που δεν έγινε από την αρχή τού κόσμου μέχρι σήμερα, ούτε θα ξαναγίνει.»

 


 

Αναχρονισμός — Παλαιστίνη


Ενδιαφέρον ετυμολογία


Στα Εβραϊκά η ρίζα Π.Λ.Σς. P.L.SH σημαίνει εισβάλω-εισβολή . Αυτοί που εισβάλανε λέγονται στα Εβραϊκά Πλισστιμ PLISHTIM. פלשתיםΤο όνομα Παλαιστίνη πρώτο φάνηκε το δεύτερο αιώνα όταν οι Ρωμαίοι έδιωξαν τον λαό Ισραήλ από τη γη με σκοπό να σβήσουν την ιστορία και τη σχέση του λαού Ισραήλ με τη γη.


ΨΑΛΜΟΙ 83:4 FPB

«Eίπαν: Eλάτε, και ας τους εξολοθρεύσουμε από το να είναι έθνος· και το όνομα του Ισραήλ ας μη αναφέρεται πλέον.»


Στην Αγία Γραφή βλέπουμε τη γη να ονομάζεται Ισραήλ, Ιουδαια και Τσιον.


Ματθαίο 2:20 λέγων· Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ πορεύου εἰς γῆν Ἰσραήλ, τεθνήκασιν γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου.


Όταν οι Βρετανοί ανάλαβαν την γη από τη Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1917 την ονόμασαν The British Mandate For Palestine. Το Βρετανικό Μαντάτο για την Παλαιστίνη.


Στη διακήρυξη της ανεξαρτησίας το 1948 ο Μπεν Γκουριόν ονόμασε το νεογέννητο κράτος, το Κράτος του Ισραήλ και έγινε ο πρώτος πρωθυπουργός.


Από το 1917 μέχρι το 1948 όλοι οι κάτοικοι της γης λέγοντα Παλαιστίνιοι ανεξάρτητα από την εθνικότητα τους.


Μάλιστα όλες οι Ιουδαϊκές εταιρίες, οργανώσεις, η εφημερίδα, η συμφωνική ορχήστρα είχανε την ονομασία Παλαιστινιακή ——.


The Palestinian Post - Ιουδαϊκὴ εφημερίδα που σήμερα ονομάζεται The Jerusalem Post


The Palestine Symphony Orchestra: Ιουδαϊκὴ Συμφωνική Ορχήστρα που σήμερα ονομάζετε The Israel Symphonic Orchestra


Jewish Agency for Palestine - Ο Ιουδαϊκός Οργανισμός για την Παλαιστίνη που σήμερα ονομάζεται The Jewish Agency for Israel.


Το 1968 η Άραβες αρπάξανε το όνομα Παλαιστίνη για δικούς τους πολιτικούς σκοπούς λέγοντας ότι προέρχονται από τους Φιλισταίους ένας ισχυρισμός που δεν έχει καμία βάση σε γεγονότα η αλήθεια.


ΓΕΝΕΣΙΣ 10:13-14 FPB

«Kαι ο Mισραΐμ γέννησε τους Λουδείμ, και τους Aνανείμ, και τους Λεαβείμ, και τους Nαφθουχείμ, και τους Πατρουσείμ, και τους Xασλουχείμ, από τους οποίους βγήκαν οι Φιλισταίοι, και τους Xαφθορείμ.»


Ο Mισραΐμ ήταν υιός του Χαμ. Mισραΐμ στα Εβραϊκά είναι η Αίγυπτος. Από τον Χαμ βγήκαν και οι Xαναναίοι.


ΓΕΝΕΣΙΣ 10:18 FPB

«και τον Aρβάδιο, και τον Σαμαραίο, και τον Aμαθαίο. Kαι ύστερα απ’ αυτό διασπάρθηκαν οι φυλές των Xαναναίων.»


ΓΕΝΕΣΙΣ 10:6 FPB

«Kαι οι γιοι τού Xαμ, ήσαν ο Xους, και ο Mισραΐμ, και ο Φουθ, και ο Xαναάν.»Αναχρονισμός — ΕβραίοςΘα ήταν πιο σωστό να χρησιμοποιούμε τη λέξη Ιουδαίος αντί για Εβραίος και Ιουδαίοι αντί για Εβραίοι.


Θα βρούμε τη λέξη Εβραίος στη Παλαιά Διαθήκη σε αναφορά στο Αβρααμ πριν το πόλεμο των βασιλιάδων. Γεν. 14.


ΓΕΝΕΣΙΣ 14:13 FPB

«Kαι κάποιος από τους διασωθέντες πήγε και το ανήγγειλε στον Άβραμ τον Eβραίο, που κατοικούσε κοντά στις βελανιδιές Mαμβρή, του Aμορραίου, αδελφού τού Eσχώλ, και αδελφού τού Aνήρ, που ήσαν σύμμαχοι τού Άβραμ.»


Μετά, βλέπουμε να αναφέρονται ως λαός του Ισραήλ και μετά σαν λαός του Ιούδα.


ΕΣΔΡΑΣ (ή Β΄ ΕΣΔΡΑΣ) 4:4 FPB

«Tότε, ο λαός τής γης παρέλυε τα χέρια τού λαού τού Iούδα, και τους έφερνε αναταραχή στην οικοδομή,»


Ας κοιτάξουμε τη προφητική ευλογία του Ἰακώβ προς τον υιό του τον Ιούδα.


ΓΕΝΕΣΙΣ 49:10 FPB

«Δεν θα εκλείψει το σκήπτρο από τον Iούδα ούτε νομοθέτης από μέσα από τα πόδια του, μέχρις ότου έρθει ο Σηλώ· και σ’ αυτόν θα είναι η υπακοή των λαών.»


Βλέπουμε ότι ο λαός έχει το μέλλον του, τη συνέχεια του, μέσα στον Ιούδα. Και έτσι ονομάστηκαν Ιουδαίοι. Ο Μεσσίας Ο Σωτήρας είναι υιός του Δαυίδ από τη φυλή του Ιούδα.


Στους Φιλιππησίους ο Παύλος λέει πως είναι Εβραίος των Εβραίων για να δείξει τις ρίζες του—και αν ήταν δυνατόν—η πεποίθηση στη σάρκα.


Φιλιππησίους 3:5

περιτομῇ ὀκταήμερος, ἐκ γένους Ἰσραήλ, φυλῆς Βενιαμίν, Ἑβραῖος ἐξ Ἑβραίων, κατὰ νόμον Φαρισαῖος,

Και στη Παλιά και σχεδόν αποκλειστικά στη Καινή Διαθήκη βλέπομε να ονομάζονται Ισραηλίτες και Ιουδαίοι—και όχι Εβραίοι.


Ιωάννης 4:22

ὑμεῖς προσκυνεῖτε ὃ οὐκ οἴδατε, ἡμεῖς προσκυνοῦμεν ὃ οἴδαμεν· ὅτι ἡ σωτηρία ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐστίν.


Εκτός τη παρά πάνω τοποθέτηση, δυστυχώς, ιστορικά, η λέξη Εβραίος έχει αποκτήσει αρνητική έννοια και σημασία.


Η σωστή ονομασία είναι και σωστή αντιπροσωπεία και εκφράζει και εκπροσωπεύει με πιο ακριβής τρόπο την αλήθεια του Θεού.


Ιωάννης 28:33

Εἰσῆλθεν οὖν εἰς τὸ πραιτώριον πάλιν ὁ Πιλᾶτος καὶ ἐφώνησε τὸν Ἰησοῦν καὶ εἶπεν αὐτῷ· Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων;


Ιωάννης 19:3

καὶ ἔλεγον· Χαῖρε ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων· καὶ ἐδίδουν αὐτῷ ῥαπίσματα.


Ιωάννης 19:19

ἔγραψε δὲ καὶ τίτλον ὁ Πιλᾶτος καὶ ἔθηκεν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ· ἦν δὲ γεγραμμένον· Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων.

Comments


bottom of page