top of page

Είμαστε ενωμένοι, Όλοι με τον Χριστό

Updated: Oct 8, 2023


Είμαστε Eνωμένοι, Όλοι με Tον Χριστό

We Are All United With The Messiah

כולנו מחוברים ומאוחדים בישוע המשיח


It is a great blessing and encouragement to be able to have fellowship with other believers both physically and on Zoom/Messenger etc.

Είναι μεγάλη ευλογία και ενθάρρυνση να μπορούμε να έχουμε κοινωνία με άλλους πιστούς και στης κανονικές συναντήσεις αλλά και στις διαδικτυακές, στο ζουμ κλπ.

זו ברכה גדולה ועידוד גדול להיות בהתחברות גם באופן פיזי וגם בזום.The Lord really does unites us.

Ο Κύριος πραγματικά μας ενώνει.

האדון באמת מאחד אותנו.


This is a beautiful and encouraging hymn that I remember from 1998 from my fellowship in Cyprus.

Ένας όμορφος και ενθαρρυντικός ύμνος που θυμάμαι από το 1998 από την συνάντηση μου στη Κύπρο.

שיר הלל יפה ומעודד שאני זוכר מ1998 מהקהילה שלי בקפריסין.


May we who love the Lord be united in Him.

Εμείς που αγαπάμε τον Κύριο ας είμαστε ενωμένοι μέσα σε Αυτό.

שאנחנו שאוהבים את האדון נהיה מאוחדים בו.


I pray that people will know that we are His disciples by our love, that we may be perfect as He is perfect and that people may see our good works and glorify our Father in Heaven.

Η προσευχή μου είναι να γνωρίζουν οι άνθρωποι πως ανήκουμε σε Αυτόν από την αγάπη μας. Να είμαστε τέλειοι όπως και Αυτός είναι Τέλειος και να βλέπουνε οι άνθρωποι τα καλά μας έργα και να δοξάζουν τον Ουράνιο μας Πατέρα.

התפילה שלי היא שאנשים ידעו שאנחנו שייכים לו דרך האהבה שלנו. שנהיה שלמים כמו שהוא שלם. שאנשים יראו את המעשים הטובים שלנו ושיתנו כבוד לאבינו שבשמיים.Let’s lift up the name of Yeshua that He may draw people to Him.

Ας υψώσουμε το Όνομα του Ιησού και Αυτός θα ελκύσει ανθρώπους στον Εαυτόν Του.

בואו נרים את השם של ישוע והוא ימשוך אנשים אל עצמו.

——————


Είμαστε Eνωμένοι, Όλοι με Tον Χριστό

We Are All United With The Messiah

כולנו מחוברים ומאוחדים בישוע המשיח

Music and English Lyrics

Peter Scholtes

They’ll Know We Are Christians (1966)

Greek Lyrics Translated by

Angelos Damaskinides


Music Production and Vocals

Dionysis TheodorouΕίμαστε ενωμένοι, όλοι με τον Χριστό,

We are all united with The Messiah

כולנו מחוברים ומאוחדים בישוע המשיח

John 17:21; Gal. 3:28 | יוחנן 17:21, גלטים 3:28


είμαστε ένα σώμα, ένδοξο και λαμπρό,

We are one body glorious and radiant

אנחנו גוף זוהר ומפואר

Ephesians 4:4 | אפסים 4:4


οι πιστοί μία ποίμνη, όλοι κάτω εδώ στην γη.

We believers are one flock here on earth

אנחנו המאמינים צאן מרעיתו עלי אדמות

John 10:11-18 | יוחנן 10:11-18


——


Επωδός | Chorus | פזמון


Για να δουν πως μας κάνει αδελφούς ο Χριστός.

That all may see that we are siblings in The Messiah

שיראו שישוע המשיח הופך אותנו לאחים ואחיות


Η αγάπη, πως ενώνει τους πιστούς.

How love joins us believers

ושהאהבה שלנו מחברת ומאחדגת אותנו

John 13:35 | יוחנן 13:35


——

Όλοι μας μεσ΄ στον ίδιο, δρόμο πάμε μπροστά,

All of us in Him move forward on His path

כולנו על אותה דרך ממשיכים איתו קדימה

John 14:6; Luke 9:62 | יוחנן 14:6, לוקס 9:62


προχωρούμε πιασμένοι, απ΄ τα χέρια σφιχτά,

Proceeding as we hold on to each other

ואוחזים כל אחד בשני


και σκορπούμε τα νέα, του Χριστού σ΄όλους παντού.

And spread the good news of The Messiah for all to hear

ביחד מפיצים את הבשורה של ישוע המשיח לכל העולם

Mark 16:15 | מרקוס 16:15

——


​Επωδός | Chorus | פזמון


——

Στη δουλειά ενωμένοι, όλοι με μια καρδιά,

In the Lord’s work we are all united in one heart

בעבודה של האדון אנחנו מאוחדים לב אחד


ο καθείς πλάι-πλάι, με τον άλλον κοντά,

Each and everyone of us closely side by side

כולנו צד בצד תומכים בשני


μες στο ίδιο χωράφι, με τραγούδια και χαρά.

In the same field we work singing praises with joy

בשדה האדון אנחנו עובדים בשמחה ובשירי הלל

Matt. 9:37; 1 Thess. 5:16-18; Eph. 5:19

מתי 9:37-38, 1 תסלוניקים 5:16-18, אפסים 5:19-21


​——


​Επωδός | Chorus | פזמון


——

Όλ' η δόξα ανήκει, στον Πατέρα Θεό,

All the glory belongs to God the Father

כל התפארת שייכת לאלוהים האב


και η τιμή στον μεγάλο, λυτρωτή τον Χριστό.

And the honour to The Messiah the Great Saviour and deliverer

והכבוד לישוע המשיח וגואל והמושיע הגדול

Titus 2:13 | טיטוס 2:13


Και στο Άγιο Πνεύμα, τον τριαδικό Θεό.

And to the Holy Spirit and these three are One

ולרוח הקודש, שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד

1 John 5:7-8; Deut. 6:4-5 | דברים 6:4-5, 1 יחונן 5:7-8


​——


​Επωδός | Chorus | פזמון


——

94 views0 comments

Comments


bottom of page