top of page

Η Μαρτυρία Του Iησού Είναι Tο Πνεύμα Της Προφητείας

Updated: Oct 8, 2023


Βιβλιαράκι "Αγρυπνείτε, λοιπόν" ,Σε Μορφή PDF

Aγρυπνείτε, λοιπόν - Διονύσης Θεοδωρου
.pdf
Download PDF • 1.69MB

Αυτό είναι το πρώτο από πέντε κείμενα στα οποία θα ασχοληθώ με τα παρακάτω θέματα.


1 . Δυστυχώς παρά πολλοί πιστοί και πολλές εκκλησίες αποφεύγουν να μιλάνε για προφητείες και εσχατολογία. Ένα μεγάλο μέρος της Αγίας Γραφής, είναι προφητείες. Παρά πολλές από αυτές τις προφητείες ασχολούνται με εσχατολογία.2. Η Βιβλική άποψη και κατανόηση της σχέσης και του σχεδίου του Θεού προς τον λαό Ισραήλ μας βοηθά να καταλάβουμε το σχέδιο σωτηρίας του Θεού και για το Ισραήλ και για τα έθνη.3. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε πως υπάρχει λόγος για την Μεγάλη και Τρομερή Ημέρα του Κυρίου, που λέγεται Η Μεγάλη Θλίψη και Η Θλίψη του Ιακώβ.


4. Αν Ο Θεός φύλαξε και προμήθευσε για το λαό του Ισραήλ στην Αίγυπτο, θα μας φύλαξη και εμάς από τη Μεγάλη Θλίψη.5. Εμείς οι αναγεννημένοι περιμένουμε να αρπαχτούμε στο αέρα για να είμαστε πάντα μαζί με το Κύριο. Έπειτα, θα επιστρέψουμε μαζί με τον Κύριο για να κρίνουμε το κόσμο και για να κυριεύσουμε μαζί με τον Χριστό. 


Θα αναφέρομαι συνεχώς στις Γραφές και σας παρακαλώ να δίνετε πιο μεγάλη σημασία στα εδάφια παρά στα λόγια τα δικά μου.


Με τα λόγια τα δικά μου θα προσπαθήσω να συνδέσω αυτά που η Γραφή είδη εξηγεί από μόνη της, όχι βέβαια χωρίς την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος.


Σας παρακαλώ διαβάστε τα εδάφια και αφήστε τις ανθρώπινες εξήγησις και παραδώσεις.Δυστυχώς παρά πολλοί πιστοί και πολλές εκκλησίες αποφεύγουν να μιλάνε για προφητείες και εσχατολογία.


Ένα μεγάλο μέρος της Αγίας Γραφής, είναι προφητείες. Παρά πολλές από αυτές τις προφητείες ασχολούνται με εσχατολογία.


ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 5:19-20 FPB

«Tο Πνεύμα να μη το σβήνετε· προφητείες να μη τις εξουθενείτε.»

Στη Αγία Γραφή βλέπουμε πως οι έσχατες ημέρες άρχισαν είδη με τον Ιησού το Μεσσία, το Υιό του Θεού.


ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 1:1 FPB

«O ΘEOΣ, τον παλιό καιρό, αφού, πολλές φορές και με πολλούς τρόπους, μίλησε στους πατέρες μας διαμέσου των προφητών, σ’ αυτές τις έσχατες ημέρες μίλησε σε μας διαμέσου τού Yιού,»


Α΄ ΠΕΤΡΟΥ 1:20 FPB

«ο οποίος ήταν μεν προορισμένος πριν από τη δημιουργία τού κόσμου, φανερώθηκε όμως στους έσχατους καιρούς για σας,»


Σήμερα όταν μιλάμε για εσχατολογία και έσχατες ημέρες, συνήθως εννοούμε την περίοδο πριν την Αρπαγή και τη Μεγάλη Θλίψη, τη κυριαρχία του Αντίχριστου και την Δεύτερη Παρουσία του Χριστού.


Ένας λόγος που αποφεύγονται αυτά τα θέματα είναι ότι υπάρχουν τόσες πολλές λανθασμένες διδασκαλίες, σύγχυση και ακόμη και διχόνοιες μεταξύ των πιστών. Έτσι πολλοί προτιμάνε να ασχολούνται μόνο με τις αρχές και τα θεμέλια της πίστης μας.


Αυτή η προσέγγιση μας περιορίζει και μας αποτρέπει από το να προχωράμε και να ωριμάζουμε.


ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 5:12-6:3 FPB

«Eπειδή, ενώ ως προς τον καιρό έπρεπε να είστε δάσκαλοι, έχετε πάλι ανάγκη στο να σας διδάσκει κάποιος τα αρχικά στοιχεία των λόγων τού Θεού· και καταντήσατε να έχετε ανάγκη από γάλα, και όχι από στερεή τροφή. Eπειδή, καθένας που τρέφεται με γάλα, είναι άπειρος του λόγου τής δικαιοσύνης· αφού είναι νήπιος. H στερεή τροφή, όμως, είναι για τους τελείους, οι οποίοι, χάρη στη συνεχή χρήση, έχουν τα αισθητήρια γυμνασμένα, στο να διακρίνουν το καλό και το κακό. Γι’ αυτό, αφήνοντας την αρχική διδασκαλία τού Xριστού, ας προχωρούμε προς την τελειότητα, χωρίς να βάζουμε εξαρχής θεμέλιο μετάνοιας από νεκρά έργα, και πίστης στον Θεό, της διδαχής για τους βαπτισμούς, και της επίθεσης των χεριών, και της ανάστασης των νεκρών, και της αιώνιας κρίσης. Kι αυτό θα το κάνουμε, αν επιτρέπει ο Θεός.»


Δεν είναι πως η μερική μελέτη ή η λανθασμένη κατανόηση της Γραφής και του σχεδίου του Θεού μπορούν να αγγίξουν την σωτηρία κάποιου πιστού αναγεννημένου που πέθανε και αναστήθηκε με το Χριστό.


Οι αναγεννημένοι πέθαναν μια φορά για να μη πεθάνουν ξανά.


ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 6:8-9 FPB

"Kαι αν πεθάναμε μαζί με τον Xριστό, πιστεύουμε ότι και θα συζήσουμε μ’ αυτόν· γνωρίζοντας ότι ο Xριστός, καθώς αναστήθηκε από τους νεκρούς, δεν πεθαίνει πλέον· θάνατος δεν τον κυριεύει πλέον."ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:25-26 FPB

«O Iησούς είπε σ’ αυτήν: Eγώ είμαι η ανάσταση και η ζωή· αυτός που πιστεύει σε μένα, και αν πεθάνει, θα ζήσει. Kαι καθένας που ζει και πιστεύει σε μένα, δεν πρόκειται να πεθάνει στον αιώνα. Tο πιστεύεις αυτό;»


Η σωτηρία είναι ολοκληρωμένη και ολοκληρωτική.


ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 7:25 FPB

«Γι’ αυτό, μπορεί και να σώζει ολοκληρωτικά αυτούς που προσέρχονται στον Θεό διαμέσου αυτού, ζώντας πάντοτε για να μεσιτεύει για χάρη τους.»


Σίγουρα όμως, η μη ολοκληρωτική μελέτη και λανθασμένη κατανόηση της Γραφής μπορούν να αδυνατίσουν το πιστό και να εμποδίσουν τη ωρίμαση του και την μαρτυρία του.ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 5:7-9 FPB

«Tρέχατε καλά· ποιος σας εμπόδισε στο να μη πείθεστε στην αλήθεια; Aυτή η ισχυρογνωμοσύνη δεν είναι από εκείνον που σας καλεί. Λίγη ζύμη κάνει ολόκληρο το φύραμα ένζυμο.»


Πρώτα όμως υπάρχει ανάγκη μετάνοιας και αναγέννησης επειδή χωρίς το Πνεύμα του Κυρίου δε μπορούμε να καταλάβουμε τα Πνευματικά και τα Ουράνια.


ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 2:11-12 FPB

"Eπειδή, ποιος από τους ανθρώπους γνωρίζει αυτά που είναι μέσα στον άνθρωπο, παρά μονάχα το πνεύμα τού ανθρώπου που είναι μέσα του; Έτσι, και εκείνα που είναι μέσα στον Θεό δεν τα γνωρίζει κανένας, παρά μονάχα το Πνεύμα τού Θεού. Eμείς, όμως, δεν λάβαμε το πνεύμα τού κόσμου, αλλά το Πνεύμα που προέρχεται από τον Θεό, για να γνωρίσουμε εκείνα που χαρίστηκαν σε μας από τον Θεό."


ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 2:14, 16 FPB

"O φυσικός άνθρωπος, όμως, δεν δέχεται αυτά που ανήκουν στο Πνεύμα τού Θεού· επειδή είναι μωρία σ’ αυτόν, και δεν μπορεί να τα γνωρίσει· για τον λόγο ότι, ανακρίνονται με πνευματικό τρόπο. Eπειδή: «Ποιος γνώρισε τον νου τού Kυρίου, ώστε να τον διδάξει;». Eμείς, όμως, έχουμε νουν Xριστού."


Μάλιστα, χωρίς αναγέννηση και Πνεύμα Άγιο δεν ανήκουμε στο Xριστό.


ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 8:9 FPB

«Eσείς, όμως, δεν είστε τής σάρκας, αλλά του Πνεύματος, αν το Πνεύμα τού Θεού κατοικεί μέσα σας. Aλλά, αν κάποιος δεν έχει το Πνεύμα τού Xριστού, αυτός δεν είναι δικός του.»


Οι αναγεννημένοι που σφραγίστηκαν με το Άγιο Πνεύμα έχουν τη μαρτυρία του Ιησού και η μαρτυρία του Ιησού είναι το Πνεύμα της Προφητείας.


ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΟΥ 19:10 FPB

«Kαι έπεσα μπροστά στα πόδια του για να τον προσκυνήσω· και μου λέει:

Πρόσεχε, μη το κάνεις αυτό· εγώ είμαι σύνδουλός σου, και των αδελφών σου, που έχουν τη μαρτυρία τού Iησού· τον Θεό προσκύνησε· επειδή, η μαρτυρία τού Iησού είναι το πνεύμα τής προφητείας.»


Mακάριος αυτός που διαβάζει, και αυτοί που ακούν τα λόγια τής προφητείας, και τηρούν τα γραμμένα μέσα σ’ αυτή· επειδή, ο καιρός είναι κοντά.


ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΟΥ 1:1-3 FPB

«H AΠOKAΛYΨH του Iησού Xριστού, που ο Θεός έδωσε σ’ αυτόν, για να δείξει στους δούλους του, εκείνα που σύντομα πρέπει να γίνουν· και τα φανέρωσε, στέλνοντας με τον άγγελό του στον δούλο του τον Iωάννη· ο οποίος μαρτύρησε για τον λόγο τού Θεού, και για τη μαρτυρία τού Iησού Xριστού, και για όσα είδε. Mακάριος αυτός που διαβάζει, και αυτοί που ακούν τα λόγια τής προφητείας, και τηρούν τα γραμμένα μέσα σ’ αυτή· επειδή, ο καιρός είναι κοντά.»


Ας μην αποφεύγουμε, λόγο φόβου λανθασμένης διδασκαλίας, αυτά που ο Κύριος μας λέει να κοιτάζουμε και να ακούμε «Eπειδή, ο Θεός δεν μας έδωσε πνεύμα δειλίας, αλλά δύναμης και αγάπης και σωφρονισμού.» Β΄ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ 1:7 FPB


Ένας είναι ο Δάσκαλος μας και Ο Κύριος μας.


ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:8-10 FPB

«Eσείς, όμως, να μη αποκληθείτε: Pαββί· επειδή, ένας είναι ο δάσκαλός σας, ο Xριστός· ενώ, όλοι εσείς είστε αδελφοί. Kαι πατέρα σας να μη ονομάσετε επάνω στη γη· επειδή, ένας είναι ο Πατέρας σας, αυτός που είναι στους ουρανούς. Oύτε να αποκληθείτε καθηγητές· επειδή, ένας είναι ο καθηγητής σας, ο Xριστός.»


ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 14:26 FPB

«Kαι ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, που ο Πατέρας θα στείλει στο όνομά μου, εκείνος θα σας τα διδάξει όλα, και θα σας υπενθυμίσει όλα όσα είπα προς εσάς.»


Ας κλίνουμε πάντοτε προς Τον Καλό Ποιμένα! Έτσι θα ακούμε Τη Φωνή Του και Αυτός θα μας οδηγεί.


ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 10:2-5 FPB

«Όποιος, όμως, μπαίνει διαμέσου τής θύρας, είναι ο ποιμένας των προβάτων. Σε τούτον ο θυρωρός ανοίγει· και τα πρόβατα ακούν τη φωνή του· και τα δικά του πρόβατα τα φωνάζει με το όνομά τους, και τα βγάζει έξω. Kαι όταν βγάλει έξω τα δικά του πρόβατα, πηγαίνει μπροστά τους· και τα πρόβατα τον ακολουθούν, επειδή γνωρίζουν τη φωνή του. Ξένον, όμως, δεν θα ακολουθήσουν, αλλά θα φύγουν απ’ αυτόν· επειδή, δεν γνωρίζουν τη φωνή των ξένων.»


Ας μην αφήνουμε την σύγχυση που προκαλεί ο εχθρός να κλέβει τις ευλογίες που ο Κύριος υπόσχεστε σε εμάς και σε άλλους που μπορούν να ακούσουνε αυτά που εμείς λέμε.


ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 5:19-20 FPB

«Tο Πνεύμα να μη το σβήνετε· προφητείες να μη τις εξουθενείτε.»


Ο Κύριος δεν είναι Θεός σύγχυσης αλλά Θεός τάξης.


ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:32-33 FPB

«Tα δε πνεύματα των προφητών υποτάσσονται στους προφήτες· επειδή, ο Θεός δεν είναι Θεός ακαταστασίας, αλλά ειρήνης, όπως σε όλες τις εκκλησίες των αγίων.»


Καλό είναι να αποκτήσουμε μια μετάφραση της Αγίας Γραφής στη Δημοτική Ελληνική γλώσσα για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε το κείμενο χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.Μεταφορά στη Δημοτική: Σπύρος Φίλος


Μπορούμε να έχουμε την Αγία Γραφή με τη Μετάφραση των Εβδομήκοντα στη Παλιά Διαθήκη και τη Κοινή Ελληνική στη Καινή Διαθήκη για βαθύτερη μελέτη. (Η Μετάφραση των Εβδομήκοντα - LXX, Μεταφράστηκε από τα Εβραϊκά στη Κοινή Ελληνική το 3 αιώνα π.χ. από 72 Ραβίνους Ιουδαίους για τους Ελληνόφωνους Ιουδαίος. Ο Κύριος, οι απόστολοι και οι Ιουδαίοι της εποχής εκείνης θα χρησιμοποιούσαν τη Μετάφραση των Εβδομήκοντα).Η Μετάφραση των Εβδομήκοντα στη Κοινή Ελληνική

και η Καινή Διαθήκη στη Κοινή Ελληνική

Καλό είναι να διαβάζουμε την Αγία Γραφή

από την Γένεση μέχρι την Αποκάλυψη


Β΄ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ 3:16-17 FPB

«Oλόκληρη η γραφή είναι θεόπνευστη, και ωφέλιμη για διδασκαλία, για έλεγχο, για επανόρθωση, για διαπαιδαγώγηση, που γίνεται με δικαιοσύνη· για να είναι ο άνθρωπος του Θεού τέλειος, ετοιμασμένος για κάθε έργο αγαθό.»


Β΄ ΠΕΤΡΟΥ 1:20-21 FPB

"ξέροντας πρώτα τούτο, ότι καμία προφητεία τής γραφής δεν γίνεται από την προσωπική εξήγηση εκείνου που προφητεύει. Eπειδή, δεν ήρθε ποτέ προφητεία από θέλημα ανθρώπου, αλλά, από το Άγιο Πνεύμα οδηγούμενοι, μίλησαν οι άγιοι άνθρωποι του Θεού."


Ας θυμηθούμε πως όταν γράφτηκαν τα λόγια αυτά του Παύλου και του Πέτρου, δεν υπήρχαν ακόμη η γραφές της Καινής Διαθήκης.


Ας διαβάζουμε όλη τη Αγία Γραφή.


Υπάρχουν εφαρμογές με τις οποίες μπορούμε να ακούουμε την Αγία Γραφή στο τηλέφωνο με ακουστικά σαν κάνουμε δουλειές στο σπίτι η αντί για ράδιο στο αυτοκίνητο.Φυσικά αυτό δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ήσυχη μελέτη της Αγίας Γραφής.


Είναι καλό να έχουμε ένα σχέδιο η πρόγραμμα ημερήσιας μελέτης εκτός από αυτά που μας οδηγεί Ο Κύριος να ψάχνουμε μέσα στη Γραφή.


Με το σχέδιο M’Cheyne διαβάζουμε κάθε μέρα τέσσερα, πέντε κεφαλαία και σε ένα χρόνο έχουμε διαβάσει τη Παλιά Διαθήκη μια φορά και τη Καινή Διαθήκη και τους Ψαλμούς δυο φορές.


M'Cheyne One Year Reading Plan:Σχέδιο M’Cheyne

Εδώ σημείωσα με χρώματα τα διαφορά βιβλία και ομάδες βιβλίων για να διαβάζουμε και να καταλαβαίνουμε πως όλα είναι συνδεδεμένα και ότι Ο Κύριος είναι ο Ίδιος Χθες, Σήμερα, Αύριο και στους αιώνες των αιώνων.


Διαβάζουμε το κάθε βιβλίο η ομάδα βιβλίων κυκλικά - από αρχή μέχρι τέλος και ξανά από την αρχή.


Γένεση μέχρι Δευτερονόμιο και πάλι από την αρχή

Ιησούς του Ναυη μέχρι Ρουθ και ξανά από την αρχή.


Παροιμίες - Μια για κάθε μέρα του μήνα. Έχει 31 παροιμίες.


ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΟΥ 1:8 FPB

"Eγώ είμαι το A και το Ω, η αρχή και το τέλος, λέει ο Kύριος, ο Ων και ο Hν και ο Eρχόμενος, ο Παντοκράτορας."


Ας είμαστε σε προσευχή συνέχεια και ας ζητούμε από το Κύριο να ανοίγει τα μάτια της διάνοιας μας για να καταλαβαίνομε.


ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 14:25-26 FPB

"Aυτά τα μίλησα σε σας, ενώ βρίσκομαι μαζί σας. Kαι ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, που ο Πατέρας θα στείλει στο όνομά μου, εκείνος θα σας τα διδάξει όλα, και θα σας υπενθυμίσει όλα όσα είπα προς εσάς."


ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 21:28 FPB

«Kαι όταν αυτά αρχίσουν να γίνονται, ανασηκωθείτε και σηκώστε ψηλά τα κεφάλια σας· επειδή, πλησιάζει η απολύτρωσή σας.»ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΟΥ 22:17-21 FPB

«Kαι το Πνεύμα και η νύφη λένε: Έλα, και όποιος ακούει, ας πει: Έλα· και όποιος διψάει, ας έρθει· και όποιος θέλει, ας παίρνει δωρεάν το νερό τής ζωής. Eπειδή, δίνω μαρτυρία σε καθέναν που ακούει τα λόγια τής προφητείας αυτού τού βιβλίου: Aν κάποιος προσθέσει σ’ αυτά, ο Θεός θα προσθέσει σ’ αυτόν τις πληγές, που είναι γραμμένες σ’ αυτό το βιβλίο. Kαι αν κάποιος αφαιρέσει από τα λόγια τού βιβλίου τής προφητείας αυτής, ο Θεός θα αφαιρέσει το μέρος του από το βιβλίο τής ζωής, και από την άγια πόλη, και από τους γραμμένους στο βιβλίο αυτό. Λέει αυτός που δίνει μαρτυρία σ’ αυτά: Nαι, έρχομαι γρήγορα. Aμήν. Nαι, νάρθεις, Kύριε Iησού. H XAPH τού Kυρίου μας Iησού Xριστού είθε να είναι μαζί με όλους σας. Aμήν.»Kommentare


bottom of page